Ikääntymisestä ja päihteistä tietoa selkokielellä

 

UUSI KANSI Ikääntyminen ja päihteet_02.jpg

Ikääntyneiden päihdetyö tarjoaa ikääntyneille ja muille selkokielestä hyötyville esitteen ikääntymisestä ja päihteistä.

 Esitettä voi tilata postikulujen hinnalla kymmenen kappaleen erissä täyttämällä tämän sähköisen lomakkeen. 

 PDF-versio on ilmainen.

 Esitteessä on aiempaa laajemmin esillä päihteiden käytön koko kirjo. Se käsittelee alkoholin käytön lisäksi huumeita sekä alkoholin ja lääkkeiden yhteiskäyttöä.

 Lääkelistat, alkoholinkäytön testit ja tiedot ikääntyneiden alkoholinkäytön riskirajoista auttavat niin ikääntyneitä kuin heitä tukevia läheisiä tai ammattilaisia.

Lisää aiheesta.

 

Ikääntyneiden päihdetyö – Ikääntyneelle kuuluu ihmisarvo elämäntapaan katsomatta

Me ikääntyneiden päihdetyön kehittäjät käsittelemme ikääntymiseen ja alkoholinkäyttöön liittyviä erityiskysymyksiä.

Kehitämme ikäerityistä päihdetyötä yhdessä ikääntyneiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Kehittämistyössä haluamme korostaa päihdeongelmista kärsivien ikääntyneiden ihmisarvoa, kansalaisoikeuksia ja arjenhallintaa.

IMG_2825.jpgIMG_2799.jpg

Ikääntyneiden päihdetyön koordinaattorit Katariina Hänninen (vas.) ja Heidi Eriksson.

Työmme juontaa juurensa "Liika on aina liikaa – ikääntyminen ja alkoholi" -hankkeeseen (2005–2011). Tuolloin kertyneen asiantuntijatiedon pohjalta osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun, järjestämme koulutuksia ja tuotamme tietoa ikääntymisestä ja alkoholista.

Ikääntyneiden päihdetyö on osa Sininauhaliiton toimintaa ja saa Raha-automaattiyhdistyksen kohdennettua avustusta. Tavoitteenamme on vaikuttaa yleiseen asenneilmastoon siten, että sosiaaligerontologinen hyvän vanhuuden idea toteutuu myös päihdeongelmista kärsivien ikääntyneiden kohdalla.

Ikääntyneiden päihdetyön periaatteet

Ajankohtaista


Sininauhaliitto

Sininauhaliitto on valtakunnallinen asiantuntija ja toimija päihteisiin sekä syrjäytymiseen liittyvissä kysymyksissä. Liitolla on 92 jäsenjärjestöä, jotka tekevät auttamistyötä kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta.