Ikääntyneiden päihdetyö

  • ei moralisoi, syyllistä tai raitista ketään

  • tarjoaa tietoa ikääntymisestä ja alkoholista

  • järjestää koulutuksia päihde- ja vanhustyön parissa työskenteleville

  • pitää yllä yhteiskunnallista keskustelua päihdeongelmista kärsivien ikääntyneiden ihmisarvosta ja osallisuudesta omaan elämäänsä

  • korostaa ikäeettisen päihdetyön merkitystä ja moraalisten kysymysten tietoista pohdintaa

  • tukee kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ikääntyneiden osallisuutta

  • puolustaa päihdeongelmista kärsivien ikääntyneiden oikeutta asua arvokkaasti kotona elämänsä loppuun saakka