Ikäeettinen päihdetyö

Miten ikääntyneen päihdeongelmaan tulisi suhtautua? Miten juominen tulisi ottaa puheeksi? Miten päihdeongelmainen ikäihminen tulisi kohdata? Eri sukupolvien eli nuorten, työikäisten ja ikääntyneiden päihteidenkäyttöön liittyy erilaisia moraalisia kysymyksiä.

Ikäeettinen päihdetyö tarkoittaa moraalisten kysymysten ottamista tietoisesti pohdittaviksi. Moralisoinnin sijaan käydään keskustelua oikeista ja vääristä tavoista suhtautua ikääntyneiden juomakulttuurisiin tapoihin.

Ikäeettisen päihdetyön tehtävänä on purkaa negatiivisesti latautunut stereotypia vanhasta juoposta avuttomana ja arvottomana objektina. Haasteena on ratkaista arvokkaan vanhuuden ja päihdeongelman välinen ristiriita ja nähdä ikääntynyt oman elämänsä parhaana asiantuntijana ja sankarina.

Ikäeettisiin kysymyksiin voi tutustua tarkemmin lukemalla Marja-Liisan Laapion artikkelin Ikäeettinen päihdetyö.