Sosiaalinen turvallisuus

Jokaisella on oikeus elää terveellisesti ja turvallisesti omaa elämäänsä ilman väkivaltaa. Turvallisuus on yksi yhteiskunnallisesti turvattavista perusarvoista.

Sosiaalinen turvallisuus rakentuu ihmisten, yhteisöjen sekä ympäröivän yhteiskunnan välisistä suhteista. Se muuttuu ajan ja paikan mukaan ja saa merkityksensä ympäristön turvallisuudelle antaman arvon mukaan. Esimerkiksi päihteitä käyttävän ikääntyneen sosiaalinen turvallisuus riippuu siitä, millaisen arvon ympäristö ikääntyneelle sekä hänen elämäntavalleen antaa. Ja päinvastoin, millaisen merkityksen ikääntynyt antaa omalle juomiselleen sekä ympäristön arvoille ja normeille.

Sosiaalisen turvallisuuden käsitteeseen voi tutustua tarkemmin lukemalla Marja-Liisa Laapion artikkelin Ikääntyneiden sosiaalinen turvallisuus.