Yli 65-vuotiaat Suomessa

  • Väestötilaston (2019) mukaan 65 vuotta täyttäneitä on nykyisin 22 % Suomen väestöstä

  • Vuonna 2070 ikääntyneitä ennustetaan olevan kolmasosa suomalaisista

  • Ikääntyneiden määrä tulee kasvamaan sekä absoluuttisesti että suhteellisesti

  • Väestön elinajanodote on kasvanut 1970-luvulta lähtien tasaisesti

Lähde: TilastokeskusFindikaattori