Yli 65-vuotiaat Suomessa

  • Väestötilaston (2012) mukaan 65 vuotta täyttäneitä on nykyisin noin viidesosa väestöstä
  • Vuonna 2060 ikääntyneitä ennustetaan olevan useampi kuin joka neljäs suomalaisista
  • Ikääntyneiden määrä tulee kasvamaan sekä absoluuttisesti että suhteellisesti
  • Väestön elinajanodote on kasvanut viimeisen 40 vuoden aikana tasaisesti, tosin alkoholin kulutuksen lisääntyminen uhkaa jarruttaa elinajan pitenemistä

Lähde: TilastokeskusFindikaattori