Ikääntyneiden päihdetyö

  • ei moralisoi, syyllistä tai raitista ketään
  • tarjoaa tietoa ikääntymisestä ja alkoholista
  • järjestää koulutuksia päihde- ja vanhustyön parissa työskenteleville
  • pitää yllä yhteiskunnallista keskustelua päihdeongelmista kärsivien ikääntyneiden ihmisarvosta ja osallisuudesta omaan elämäänsä
  • korostaa ikäeettisen päihdetyön merkitystä ja moraalisten kysymysten tietoista pohdintaa
  • tukee kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ikääntyneiden osallisuutta
  • puolustaa päihdeongelmista kärsivien ikääntyneiden oikeutta asua arvokkaasti kotona elämänsä loppuun saakka