Päihdesensitiiviset sururyhmät

Päihteisiin läheisensä menettäneiden suru on usein monisyistä ja vaiettua. Tästä syystä omaisten on turvallista käsitellä suruun ja päihdekuolemaan liittyviä tunteita vertaistuellisessa sururyhmässä.

Päihdesensitiivisessä sururyhmässä osallistujat tietävät, että muut ovat kokeneet saman, jolloin kokemuksista on helpompi puhua. Päihdesensitiivisiä sururyhmiä ja -leirejä järjestetään jo joissakin seurakunnissa ja järjestöissä, mutta tarvetta toiminnan laajentamiselle on enenevästi.

Sininauhaliiton Ikääntyneiden päihdetyöllä on suunnitelmissa ryhtyä kehittämään ja pilotoimaan päihdesensitiivistä sururyhmää yhdessä jonkin jäsenyhteisönsä kanssa tämän toimitiloissa ja asiakkaille vuonna 2017. Päihdesensitiivisessä sururyhmässä päihde- ja surutyö yhdistyvät optimaalisella tavalla, ja yhteiskehittämisessä voi olla mukana myös surutyön ammattilaisia paikallisesta seurakunnasta.

Lisätietoja:
Katariina Hänninen
ikääntyneiden päihdetyön koordinaattori
Sininauhaliitto
Puh: 050 3100 669
katariina.hanninen@sininauha.fi