Kotona kuolemaan saakka

”Eihän me yksin tähän maailmaan tulla, meijän ei tarvi yksin täältä lähteekään. Että se pitää pitää niinku mielessä näissä saattohoitotilanteissa. Että ku se täyttyy, se ajatus, niin sillon me ollaan onnistuttu.”

käsi kynttilät saattohoito.png

Sininauhaliitto tutustui saattohoito- ja surutyöhön jäsenyhteisöissään. Käytännöistä on koottu artikkeli Kotona kuolemaan saakka (Hänninen 2017).

Jäsenyhteisöjen työntekijöitä haastateltiin loppuvuodesta 2015. Saattohoidon ja surun teemoja on lähestytty keskusteluissa muun muassa huolenpidon etiikan, toivon ylläpitämisen ja päihdesensitiivisyyden kautta.

Lue artikkeli