Mitä on Pilketoiminta?

Pilketoiminta on vertaistuellista, ammatillisesti ohjattua ryhmätoimintaa ikääntyneille (+60-vuotiaille), joilla on tai on ollut päihdeongelmia. Toiminta on syntynyt Helsingin Diakonissalaitoksella vuonna 2002, ja sitä on kehitetty HDL:ssa Sininauhaliiton "Liika on aina liikaa - ikääntyminen ja alkoholi" hankkeen osahankkeena vuosina 2005-2011. Vuodesta 2012 Sininauhaliiton IPT on jatkanut Pilketoiminnan kehittämistä ja levittämistä uusille paikkakunnille muun muassa Pilkeohjaajakoulutuksia järjestäen.

Pilke-ryhmät eli Pilkeporukat toimivat matalan kynnyksen periaatteella, eli niihin saa tulla sellaisena kuin on ilman vaatimusta päihteettömyydestä tai raitistumisesta. Tämä tarkoittaa sitä, että ryhmään saa tulla myös päihtyneenä. Pilkeporukka kokoontuu kerran viikossa samaan aikaan samassa paikassa, tavallisesti palvelukeskuksen tai jäsenjärjestön tiloissa. Tapaamisessa syödään aamupalaa, vaihdetaan kuulumisia ja pelaillaan, kokeillaan kädentaitoja, tehdään retkiä tai jotain muuta sellaista, jota pilkeläiset yhdessä ovat suunnitelleet tekevänsä. Pilkeporukkaa ohjaa kaksi pilkeohjaajaa, molemmat sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.

Pilketoiminta on pilkeläiselle maksutonta. Ainoastaan matkat ryhmän ja kodin välillä ovat pilkeläiselle omakustanteisia. Pilkeporukoita on tällä hetkellä Helsingissä, Espoossa, Turussa, Liedossa ja Raumalla.