Pilke®-työn foorumit ja Valtakunnallinen Pilke®-päivä

Kun on käynyt Pilke-ohjaajakoulutuksen, aloittanut ohjaamaan Pilke-porukkaa tai on Pilke-ohjaajan esimies, voi liittyä paikalliseen Pilke-verkostoon. Paikallinen aluekoordinaattori kutsuu kokoon Pilke-työn kehittämisfoorumin yleensä kaksi kertaa vuodessa.

Kehittämisfoorumit ovat vertaistuellisia ja työnohjauksellisia foorumeita Pilke-ohjaajille ja heidän esimiehilleen sekä muille Pilke-verkoston jäsenille. Foorumeissa Pilke-ohjaajat voivat tavata toisiaan, vaihtaa kuulumisia ja kokemuksia vertaistuellisesti jakaen.

Esimiehet voivat linjata toimintaa ja parantaa ohjaajien toimintaedellytyksiä tehdä Pilke-työtä oman perustyön ohessa. Foorumeissa voidaan kehittää Pilke-toimintaa paikkakunnan tarpeiden mukaisesti yhdessä Sininauhaliiton ja koko verkoston kanssa. Pilke-työn foorumit kokoontuvat Helsingissä, Raumalla ja Turussa.

Sininauhaliitto on järjestänyt kaikki Suomen Pilke-toimijat kokoon tuovia valtakunnallisia Pilke-päiviä Turussa vuonna 2017 ja Helsingissä vuonna 2019. Päivät on suunniteltu ja toteutettu yhteistyössä paikallisten Pilke-toimijoiden kanssa. Tapahtuman tavoitteena on tarjota tietoa, vertaistukea ja virkistystä. Valtakunnallinen Pilke-päivä on ainoa foorumi, jossa Pilke-ohjaajat ja heidän esimiehensä voivat tavata muita samaa työtä tekeviä eri puolilta Suomea.