Pilke-toiminnan eettiset periaatteet

Pilke®-toiminta perustuu ikäeettisen päihdetyön periaatteisiin. Pilke-ohjaajan ja Pilke-ohjaajien kouluttajan on tärkeää ymmärtää ja sitoutua Pilke-ideologiaan, joka poikkeaa ”perinteisestä” päihteettömyyttä edellyttävästä päihdetyöstä.

Lähtökohtana on moninaisuutta kunnioittava kumppanuus, joka tarkoittaa, että ikääntyneellä päihteidenkäyttäjällä on muiden kansalaisten tavoin vapaus elää elämäänsä ja tehdä omia ratkaisujaan.

Pilke-ideologian periaatteet pähkinänkuoressa

 • Ihmisarvo on absoluuttinen ja luovuttamaton
 • Työn ytimessä on arvostava kohtaaminen
 • Ikääntynyt on tervetullut Pilke-ryhmään myös päihtyneenä
 • Ikäeettisessä päihdetyössä ikääntynyt kohdataan kokonaisvaltaisesti ihmisenä, ei ”päihdeongelmaisena”
 • Ikäeettisessä kohtaamisessa huomioidaan ikääntymisen mukanaan tuomat muutokset, ihmisen elämänhistoria, elämäntilanne, itsemääräämisoikeus ja yksilöllisyys
 • Kohtaamisessa ammattilainen ja ikääntynyt ovat keskenään tasavertaisia
 • Ikääntynyt on oman elämänsä asiantuntija ja toimija
 • Ammattilainen ei määritä ikääntyneen puolesta tämän tavoitteita päihdeongelmasta toipumisen suhteen, vaan ymmärtää, että kaikki eivät pysty tai halua raitistua tai sitoutua päihteettömyyteen
 • Kohtaaminen tähtää stigman purkamiseen sekä luottamuksen uudelleen rakentamiseen ikääntyneen, kanssaihmisten sekä yhteiskunnan välille
 • Pilke-ohjaaja tekee kotikäynnin Pilke-kandidaatin luokse mahdollistaakseen molemminpuolisen tutustumisen
 • Pilke-ohjaaja noudattaa kannattelevaa työotetta: ryhmään tutustumiseen kannustaminen vie aikaa ja vaatii kärsivällisyyttä, jotta luottamus saa rauhassa rakentua
 • Pilke-ohjaaja soittaa ryhmäläisille puhelun aina Pilke-ryhmän tapaamista edeltävänä päivänä muistuttaakseen tapaamisesta ja huolehtiakseen, että ryhmäläisillä on kyyti/pääsy ryhmään
 • Jos ikääntynyt toivoo tukea päihteettömyyteen, on häntä tuettava tarvittavien palveluiden piiriin
 • Sininauhaliiton koulutuksissa tarjottava tieto ikääntymisestä ja päihteistä, riskirajoista ja alkoholikulttuurin muutoksesta lisää Pilke-ohjaajien ja -kouluttajien ymmärrystä ilmiöstä ja tukee näin heidän ohjaus-/kouluttamistyötään