Ikääntyvän elimistön alkoholinsietokyky

Iän myötä ihmisen elimistön toiminta muuttuu ja alkoholin vaikutukset voimistuvat, koska aineenvaihdunta hidastuu ja tasapainon hallinta sekä lihasvoima heikkenevät. Fysiologisista muutoksista johtuen alkoholin haittojen riski ikääntyessä kasvaa. 

Ikääntyessä myös kehon nestepitoisuus pienenee ja rasvapitoisuus kasvaa. Koska alkoholi jakautuu elimistössä sen sisältämään nesteeseen, nautittu alkoholimäärä nostaa veren alkoholipitoisuutta korkeammalle kuin nuorempana. Siksi ikääntyneenä on erityisen tärkeää huolehtia riittävästä veden juomisesta alkoholinkäytön yhteydessä.

Alkoholin vaikutukset ovat yksilöllisiä riippuen terveydentilasta, fyysisestä kunnosta ja lääkityksistä.

Alkoholi vaurioittaa ikääntynyttä elimistöä herkemmin, alkoholivaurioiden korjaantumiskyky on vähäisempi ja pitkäaikaiskäytössä alkoholi aiheuttaa voimakkaammat vieroitusoireet.

Ihmisen ikä, koko ja sukupuoli vaikuttavat siihen, miten elimistö sietää alkoholia. Kevyempi ihminen humaltuu nopeammin ja mies pystyy juomaan naista enemmän alkoholia humaltumatta kehonsa suuremman nestepitoisuuden vuoksi. Myös lääkkeet ja sairaudet vaikuttavat siihen, miten keho sietää alkoholia.