Ikääntymisestä ja päihteistä tietoa selkokielellä 

UUSI KANSI Ikääntyminen ja päihteet_02.jpg

Ikääntyneiden päihdetyö tarjoaa ikääntyneille ja muille selkokielestä hyötyville esitteen ikääntymisestä ja päihteistä.

Opasta voi tilata postikulujen hinnalla kymmenen kappaleen erissä täyttämällä tämän sähköisen lomakkeen. 

 PDF-versio on ilmainen.

Oppaassa on aiempaa laajemmin esillä päihteiden käytön koko kirjo. Se käsittelee alkoholin käytön lisäksi huumeita sekä alkoholin ja lääkkeiden yhteiskäyttöä.

Lääkelistat, alkoholinkäytön testit ja tiedot ikääntyneiden alkoholinkäytön riskirajoista auttavat niin ikääntyneitä kuin heitä tukevia läheisiä tai ammattilaisia.

Lisää aiheesta.

 

Sininauhaliitto

Sininauhaliitto on valtakunnallinen asiantuntija ja toimija päihteisiin sekä syrjäytymiseen liittyvissä kysymyksissä. Liitolla on 92 jäsenjärjestöä, jotka tekevät auttamistyötä kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta.