Mies lukee kirjaa

Tietoa

Ikääntyminen ja päihteet

Ikääntyneiden määrä kasvaa ja ihmiset elävät yhä pidempään. Suhtautuminen alkoholinkäyttöön on muuttunut vähitellen sallivammaksi alkoholikulttuurin muutoksen myötä, joten nykyään myös aiempaa useampi ikääntynyt käyttää alkoholia. Myös raittiiden, etenkin raittiiden naisten määrä on vähentynyt. Suurin osa ikääntyneistä käyttää alkoholia hallitusti. Harva hakee juomisellaan humalaa.

Ihmiset ikääntyvät hyvin eri tavoin. Joillekin ikääntyminen merkitsee eläkkeelle jäämisen myötä vapautta toteuttaa omia haaveita. Joillekin ikääntyminen voi merkitä terveydestä luopumista tai yksinäisyyttä. Joskus päihteiden käyttö lisääntyy, kun elämässä tapahtuu suuri muutos.

Alkoholin riskikäyttöä voivat aiheuttaa mm. läheisen, ystävän tai lemmikin menetys, elämän mielekkyyden katoaminen, masennus, ahdistus ja uniongelmat, ero parisuhteesta, rahahuolet, pelon tunteet, turvattomuus, suru, yksinäisyys tai avuttomuus, sairaudet, fyysisen toimintakyvyn ja kunnon heikentyminen, vammat ja kipu.

Alkoholista voi aiheutua ongelmia, vaikka henkilö ei käyttäisi suuria määriä alkoholia. Esimerkiksi lääkkeiden ja alkoholin yhteisvaikutukset saattavat olla arvaamattomia. Alkoholi muodostuu ongelmaksi, kun käyttö on haitallista sekä alkoholia juovalle että tämän ympäristölle.

Myös muut päihteet ovat osa ikääntyneiden elämää. Kun ikäännymme, kehomme muuttuu. Ikääntyminen vaikuttaa kykyyn sietää päihteitä. On huomioitava monia asioita, jotta päihteiden käyttö aiheuttaa mahdollisimman vähän haittoja.

Päihteet Suomessa

Alkoholi on yleisin päihteemme. Alkoholi on sekä nautintoaine että liuotin. Se lamauttaa aivojen toimintaa eli se humalluttaa.

Pieni määrä alkoholia tuntuu virkistävältä; se vähentää jännittyneisyyttä ja estoja ja saattaa näin helpottaa sosiaalista kanssakäymistä. Alkoholilla on monissa kulttuureissa tärkeä rooli. Usein se kuuluu erityisenä osana juhliin ja tapahtumiin. Alkoholia käytetään juhlatilanteiden lisäksi vapaa-ajalla seurustelu- ja ruokajuomana.

Veren alkoholipitoisuuden kasvamisen myötä sekä fyysinen että psyykkinen toimintakyky heikkenevät. Toistuvasti käytettäessä sietokyky alkoholin humalluttavalle vaikutukselle kasvaa eli kehittyy toleranssi. Säännöllinen alkoholinkäyttö voi johtaa alkoholiriippuvuuteen. Alttius riippuvuuden syntymiseen on yksilöllinen.

Lääkkeet ovat päihteitä silloin kun niitä käytetään päihtymistarkoituksessa. Tiettyjä lääkkeitä voidaan käyttää niiden nopean vaikutuksen vuoksi päihtymistarkoituksessa. Silloin ihminen ei lääkitse itseään vaan päihtyy lääkkeestä. Esimerkiksi pitkäaikainen, säännöllinen unilääkkeiden ja rauhoittavien lääkkeiden käyttö voi johtaa lääkeriippuvuuteen.

Myös huumeet sekä hengitettävät liimat ja liuottimet ovat päihteitä. Huumeet ovat laittomia päihteitä. Huumeita käytetään osin samojen syiden takia kuin alkoholia. Jotkut saattavat käyttää huumeita esimerkiksi kipulääkkeeksi.

Yli 65-vuotiaat Suomessa

  • Väestötilaston (2020) mukaan 65 vuotta täyttäneitä on nykyisin noin 23 % Suomen väestöstä
  • Vuonna 2070 ikääntyneitä ennustetaan olevan yli kolmasosa suomalaisista
  • Ikääntyneiden määrä tulee kasvamaan sekä absoluuttisesti että suhteellisesti
  • Väestön elinajanodote on kasvanut 1970-luvulta lähtien tasaisesti

Lähde: TilastokeskusFindikaattori