Materiaaleja

Pilke-ohjaajan käsikirja

Terhi Pajunen, Marja-Liisa Laapio & Katariina Hänninen
Sininauhaliitto & Diakonissalaitos 2021 (päivitetty versio, alkup. 2015)
25 s.
Maksuton. Tutustu käsikirjan sähköiseen versioon.

Käsikirja kokoaa yhteen Pilke-toiminnan ja Pilke-ohjaajan tärkeimmät periaatteet sekä avaa toiminnan tarvetta, käytäntöjä ja ryhmädynamiikkaa. Käsikirja on tarkoitettu Pilke-ohjaajille ja heidän esihenkilöilleen sekä kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ikääntyneiden päihdetyöstä.

Pilke-ledarens handbok

Terhi Pajunen, Marja-Liisa Laapio & Katariina Hänninen
Sininauhaliitto & Helsingfors Diakonissanstalt, 2021 (uppdaterad version, orig. 2015)
25 s.
Gratis. Läs handbokens elektroniska version.

 

Handbok är avsedd för Pilke-ledare och deras chefer, samt för alla som är intresserade av arbete med äldre missbrukare.

Lyhyesti ja selkeästi – Ikääntyminen ja päihteet

Heidi Eriksson & Maarit Avellan
Sininauhaliitto 2015
39 s.
Maksuton. Tutustu oppaan sähköiseen versioon.

Ikääntyneiden päihdetyö tarjoaa ikääntyneille ja kaikille selkokielestä hyötyville oppaan ikääntymisestä ja päihteistä.

Oppaassa on aiempaa laajemmin esillä päihteiden käytön koko kirjo. Se käsittelee alkoholin käytön lisäksi huumeita sekä alkoholin ja lääkkeiden yhteiskäyttöä.

Lääkelistat, alkoholinkäytön testit ja tiedot ikääntyneiden alkoholinkäytön riskirajoista auttavat niin ikääntyneitä kuin heitä tukevia läheisiä tai ammattilaisia.

Kaikki hyvin kotona – Ikääntyneiden arjen hallinta tuetun asumisen yksiköissä

Marja-Liisa Laapio & Katariina Hänninen (toim.)
Sininauhaliitto 2014
163 s.
Maksuton. Tutustu artikkelikokoelman sähköiseen versioon.

Kirja ikääntyneiden päihteidenkäytöstä, asumisesta ja arvokkaasta elämästä. Moni ikääntynyt kamppailee päihdeongelman kanssa. Osa selviää kotona, osa tarvitsee tuettua asumista. On syytä kysyä, miten ikääntyneet haluavat ja voivat elää tuetussa asunnossa. Mikä tekee siitä kodin? Entä miten pitäisi suhtautua asukkaiden päihteidenkäyttöön?

Seuraavia materiaaleja voi tilata Sininauhaliiton toimistosta postimaksun hinnalla:

Laapio, Marja-Liisa (2010) Osattomuudesta osallisuuteen. Ikäeettisen päihdetyön kehittymisprosessi Liika on aina liikaa – ikääntyminen ja alkoholi -hankkeessa. Sininauhaliitto, Helsinki.

Levo, Tarja (toim.) (2008) Ikääntyvän ääntä kuunnellen – taustamateriaalia ikääntymiseen ja alkoholiin. Sininauhaliitto, Helsinki.

Ota yhteyttä:
toimisto(at)sininauha.fi
Puh: 0400 620 149