Huumeet

Huume on nimitys huumausaineille ja niihin rinnastettaville päihteille. Tulevaisuudessa ikääntyneitä huumeidenkäyttäjiä on enemmän, kun hoitomuodot kehittyvät ja nykyään huumeita käyttävät nuoret ja keski-ikäiset ihmiset ikääntyvät.

Erityisesti suonensisäisesti käytettävien huumeiden käyttö altistaa monenlaisille sairauksille. Tyypillisiä ovat esimerkiksi erilaiset tulehdussairaudet, maksasairaudet, tuki- ja liikuntaelinten vammat ja erilaiset traumat.

Monia huumeiden käyttäjiä hoidetaan niin sanotulla korvaushoidolla, jolloin he saavat opiaattipitoista lääkettä, joka korvaa huumausaineen. Korvaushoito mahdollistaa elämän ilman huumausaineita ja niiden aiheuttamia haittoja.

Jos ihminen on käyttänyt runsaasti tai pitkään huumeita, hän voi olla esimerkiksi jo neljäkymmenvuotiaana ikääntynyt toimintakykynsä perusteella. Jo varsin lyhytaikainen käyttö voi muuttaa ihmisen terveyttä ja ulkonäköä huomattavasti. Vuosia jatkuva huumausaineiden käyttö aiheuttaa usein ennenaikaisen kuoleman.

On yksilöllistä, kuinka nopeasti ihminen voi tulla riippuvaiseksi huumeiden käytöstä. Hän saattaa tarvita asiantuntijoiden apua, jos hän haluaa lopettaa huumeiden käytön.

Lue lisää päihteidenkäytön lopettamisesta ja avun saamisesta.

Lähde: Eriksson & Avellan (2015) Ikääntyminen ja päihteet -opas, Sininauhaliitto ry