Kotona kuolemaan saakka

Ikääntyneiden päihdetyö on tutustunut Sininauhaliiton jäsenyhteisöjen asumispalveluyksiköissä toteutettavaan saattohoito- ja surutyöhön ja koonnut käytännöt artikkeliksi.

Artikkelia varten on haastateltu jäsenyhteisöjen yksiköiden työntekijöitä loppuvuodesta 2015. Saattohoidon ja surun teemoja on lähestytty keskusteluissa muun muassa huolenpidon etiikan, toivon ylläpitämisen ja päihdesensitiivisyyden kautta. Tutustu artikkeliin seuraavan linkin kautta: Kotona kuolemaan saakka_Hänninen Katariina_2017.pdf

 

Ajankohtaista


Sininauhaliitto

Sininauhaliitto on valtakunnallinen asiantuntija ja toimija päihteisiin sekä syrjäytymiseen liittyvissä kysymyksissä. Liitolla on 92 jäsenjärjestöä, jotka tekevät auttamistyötä kristillisen ihmiskäsityksen pohjalta.