Pilke-ryhmään osallistuminen vähensi alkoholinkäyttöä ja yksinäisyyttä

29.9.2023

Vertaistuellisella pienryhmätoiminnalla on myönteisiä hyvinvointivaikutuksia päihteitä käyttävien ikääntyneiden arkeen. Tieto tuli esille keväällä 2023 toteutetussa Pilke-tuloksellisuuskyselyssä. Ikääntyneille päihteidenkäyttäjille suunnattuun Pilke-ryhmään osallistuneiden alkoholinkäyttö ja yksinäisyyden kokemus vähentyivät ja kotona pärjääminen vahvistui.

Pilke-ryhmään osallistuminen vähensi alkoholinkäyttöä 40 %:lla vastaajista. Noin kolmasosa (35 %) vastaajista kertoi alkoholinkäytön pysyneen samana. Vajaa viidesosa (16 %) vastaajista totesi, ettei käytä alkoholia ja lopuilla (6 %) alkoholinkäyttö oli loppunut kokonaan.

Yksinäisyyden kokemus väheni ja kotona pärjääminen kohentui

Vastaajista lähes kaikki (94 %) koki Pilke-toimintaan osallistumisen vaikuttaneen myönteisesti heidän hyvinvointiinsa. Puolella vastaajista (50 %) yksinäisyyden kokemus oli vähentynyt tai pysynyt samana (21 %). Vajaa kolmasosa vastaajista (27 %) ei kokenut itseään yksinäiseksi.

Yli 60 % vastaajista koki, että kotona pärjääminen omin voimin tai nykyisen avun turvin viimeisen vuoden aikana on pysynyt samana ja vajaa kolmasosalla (29 %) pärjääminen oli parantunut. Pieni osa vastaajista (8 %) koki kotona pärjäämisen heikentyneen. 

Pilke-toiminta rohkaisee ja sitouttaa kävijöitä

Vastaajilta kysyttiin rohkaistumista lähteä kodin ulkopuolelle. Reilu puolet vastaajista (59 %) koki rohkaistumisen säilyneen samana ja lähes 40 % vastaajista koki rohkaistumisen lisääntyneen. Reilu 40 % vastaajista oli ollut ryhmässä mukana 1–4 vuoden ajan ja noin kolmasosa (30 %) vastaajista oli osallistunut ryhmätoimintaan yli viiden vuoden ajan. 

Elämän myönteisyyttä ja ryhmän tukea

Vastaajat saivat myös vapaasti sanoittaa, että millaisia asioita Pilke-toiminta on tuonut heidän elämäänsä. Ohessa poimintoja vastauksista:

”Olen vahvistunut henkisesti ja fyysisesti ja pystynyt paremmin hoitamaan myös omia asioita. Usko elämään on palautunut”

”Elämän myönteisyyttä ja iloa tullut lisää”

”Viinan juonti loppunut”

”Pienituloisena ilmainen aamiainenkin on poikaa”

”Ryhmän tukea erilaisissa elämäntilanteissa”

Tuloksellisuuskyselyn tarkempia tuloksia voi tarkastella tämän linkin kautta.

Lisätiedot:

Anna-Leena Nikula,Ikääntyneiden päihdetyön kehittäjä, Sininauhaliitto
anna-leena.nikula@sininauha.fi   puh. 044 901 3299
www.ikaantyneidenpaihdetyo.fi

Luitko jo nämä?

22.3.2024

Kutsu Pilke-työn kehittäjä kylään

Sininauhaliiton Pilke-työssä on vuosien varrella tehty vierailuja Pilke-ryhmiin eri...
Kaksi ihmistä pitävät höyryäviä kahvikuppeja käsissään. Kuva rajattu käsiin. Valkoinen ja turkoosi muki.
6.3.2024

Valtakunnalliset Pilke-verkostotapaamiset keväällä 2024 - tervetuloa mukaan!

Lämpimästi tervetuloa Sininauhaliiton Pilke-työn järjestämään valtakunnalliseen...
Kolme ihmishahmoa, ikääntyneitä.
5.12.2023

Tervetuloa mukaan kevään 2024 Pilke-kouluttajakoulutukseen

Järjestämme maksuttoman etäyhteydellä toteuttavan Pilke-kouluttajakoulutuksen. Koulutus...