Ikääntymisestä ja päihteistä tietoa selkokielellä 

Ikaantyminen_ja_paihteet_selkoesite-14.png

Ikääntyneiden päihdetyö tarjoaa ikääntyneille ja muille selkokielestä hyötyville esitteen ikääntymisestä ja päihteistä.

Opasta voi tilata postikulujen hinnalla kymmenen kappaleen erissä sähköpostitse osoitteesta keskustoimisto@sininauha.fi

 PDF-versio on ilmainen.

Oppaassa on aiempaa laajemmin esillä päihteiden käytön koko kirjo. Se käsittelee alkoholin käytön lisäksi huumeita sekä alkoholin ja lääkkeiden yhteiskäyttöä.

Lääkelistat, alkoholinkäytön testit ja tiedot ikääntyneiden alkoholinkäytön riskirajoista auttavat niin ikääntyneitä kuin heitä tukevia läheisiä tai ammattilaisia.

Lisää aiheesta.