Riskirajat

Annoskoon määritelmä
Kuvan lähde: Ikääntyminen ja päihteet -opas (2015), Sininauhaliitto ry

Riskirajat

Yli 65-vuotiaiden alkoholinkäytön riskirajat
• enintään kaksi annosta kerralla
• enintään seitsemän annosta viikossa

YKSI ANNOS ALKOHOLIA ON ESIMERKIKSI
• 1 pullo (33 senttilitraa) keskiolutta TAI
• pieni lasi viiniä (12 senttilitraa) TAI
• yksi snapsilasi (4 senttilitraa) viinaa

Riskirajat laskevat huomattavasti työikäisten riskirajoista ja vaikka rajat ovat alhaiset, osalle ikäihmisistä ne voivat olla liian korkeat. Ongelmia voi syntyä jo hyvin vähäisen alkoholinkäytön yhteydessä. Lääkitys, pitkäaikaissairaudet ja sellaiset toimintakyvyn vajeet kuten esimerkiksi tasapainon heikkeneminen iän karttuessa saattavat aiheuttaa alkoholin kanssa yllättäviä riskejä.

Riskirajat ovat ohjeellisia ja niitä tulisi soveltaa yksilöllisesti. Ajatus riskirajojen taustalla on, että jos ”perusterve” 65-vuotias noudattaa niitä, hän ei oletettavasti humallu, ja alkoholihaittojen syntymisen riski on hyvin pieni.