Alkoholin haitat

Alkoholin haittoja ikääntyneellä

Tapaturmariski kasvaa
• Ikääntyminen, lääkitys, huimaus ja heikko tasapaino lisäävät riskiä tapaturmiin
• Kaatuminen on ikäihmisten yleisin tapaturma
• Jo muutama alkoholiannos vaikuttaa ihmisen tarkkaavaisuuteen ja reaktiokykyyn niin, että tapaturmariski kasvaa
• Haitalliset yhteisvaikutukset lääkkeiden kanssa lisäävät mm. tasapainovaikeuksia

Jo yksi alkoholiannos lisää kaatumisten ja muiden tapaturmien riskiä. Kolme annosta lisää tapaturmariskiä huomattavasti.

Unihäiriöt
• Jo pieni määrä alkoholia heikentää unen laatua
• Uni on usein levotonta ja katkonaista
• Kuorsaaminen ja hengityskatkot lisääntyvät
• Runsas alkoholin käyttö vähentää syvää unta, joka on psyykkiselle hyvinvoinnille tärkeää

Mielialan lasku ja masennus
• Alkoholin säännöllinen käyttö laskee mielialaa ja laukaisee ahdistusoireita
• Alkoholi korostaa masennukseen liittyviä muistin ja keskittymisen ongelmia
• Alkoholi heikentää masennuslääkkeen tehoa ja voimistaa sen haittavaikutuksia
• Masennuksen aikana kehittyy helpommin alkoholiriippuvuus
• Psyykenlääkkeet voivat voimistaa alkoholin keskushermostoa lamaavia vaikutuksia

Sairauksien paheneminen
Moni kokeilee alkoholia lääkkeeksi vatsavaivoihin, ruokahaluttomuuteen, unettomuuteen, särkyihin, ahdistukseen tai mielialan laskuun. Alkoholi on kuitenkin huono lääke mihin tahansa vaivaan.

Alkoholin alkuun ehkä hyvältä tuntuva vaikutus heikkenee ajan myötä. Sen vuoksi sitä voi päätyä ottamaan useammin tai suurempia annoksia. Tämä voi johtaa uusien ongelmien ilmaantumiseen. Alkoholin runsas käyttö myös jouduttaa kehon ikääntymistä.

Alkoholi voi esimerkiksi:
• Nostaa verenpainetta ja lisätä rytmihäiriöitä
• Lisätä vatsavaivoja ja aiheuttaa ruokahaluttomuutta
• Aiheuttaa mielialan laskua ja lisätä ahdistuneisuutta
• Lisätä univaikeuksia
• Lisätä muistihäiriöitä
• Laskea vastustuskykyä
• Kuluttaa ja reikiinnyttää hampaita
• Lihottaa sitä enemmän, mitä väkevämpää ja sokeripitoisempaa se on
• Runsaasti käytettynä yksipuolistaa ruokavaliota

Lähde: Eriksson & Avellan (2015) Ikääntyminen ja päihteet -opas, Sininauhaliitto ry

Päihderiippuvuus
Jos päihteiden riskikäyttö on jatkuvaa, siitä voi seurata riippuvuus.
Päihderiippuvuutta voi olla fyysistä, psyykkistä tai sosiaalista.

Fyysisessä riippuvuudessa keho tarvitsee päihdettä jatkuvasti. Käytön lopettaminen johtaa vieroitusoireisiin, joita voivat olla väsymys, pahoinvointi ja levottomuus.

Psyykkisessä riippuvuudessa käyttäjä on henkisesti riippuvainen päihteestä. Vieroitusoireita voivat olla masentuneisuus,yksinäisyyden tunne ja ahdistuneisuus.

Sosiaalisessa riippuvuudessa ihminen käyttää päihdettä muiden ihmisten seurassa
ja ryhmän paineen takia. Hän kokee tarvitsevansa päihdettä esimerkiksi siksi, että hänet hyväksyttäisiin ryhmään.

Usein fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen riippuvuus esiintyvät yhdessä. Ihminen voi tulla riippuvaiseksi päihteistä missä iässä tahansa.