Puheeksiotto

Kuinka ottaa päihteidenkäyttö puheeksi läheisen kanssa?

Päihteidenkäytön puheeksi ottaminen voi tuntua vaikealta. Ennen puheeksiottoa voi olla hyvä keskustella jonkun ammattihenkilön kanssa, kuten päihdetyöntekijän, lääkärin, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai sosiaalityöntekijän. He auttavat arvioimaan kokonaistilannetta ja etenemisvaihtoehtoja. Konsultaatioon voi valmistautua keräämällä seuraavia taustatietoja:

 • Läheisen käytössä olevat lääkkeet (resepti- ja käsikauppalääkkeet)
 • Läheistä hoitavat terveyskeskus- ja erikoislääkärit
 • Lyhyt elämänhistoria ja tärkeät elämäntapahtumat
 • Arvio tämän hetkisestä tilanteesta: Onko läheinen siinä kunnossa, että pystyy pitämään itsestään huolta? Miten päihteidenkäyttö vaikuttaa läheisen terveyteen, perheeseen ja muihin sosiaalisiin suhteisiin?

Ammattihenkilön kanssa voi arvioida, minkälaista apua läheinen tarvitsee ja kuinka häntä voisi lähestyä. Voi myös arvioida, kenen voisi olla parasta ottaa asia puheeksi läheisen kanssa. Joskus puheeksiotto on helpompi ottaa vastaan esimerkiksi lääkäriltä kuin läheiseltä.

Vinkkejä puheeksiottoon

 • Oikea ajoitus on tärkeää: Puheeksiotto on hyvä tehdä silloin, kun läheinen on selvin päin
 • On tärkeää lähestyä läheistä kunnioittavasti ja arvostavasti, välittämistä ja läheisen hyviä ominaisuuksia korostaen
 • Leimaavien käsitteiden, kuten ”alkoholisti” tai ”päihdeongelmainen” käyttöä on syytä välttää, jotta läheinen ei koe olevansa epäonnistunut tai vähempiarvoinen
 • Päihteitä ei ole tarpeen hävittää. Jos läheinen ei ole vielä valmis ottamaan apua vastaan, hän löytää keinon saada niitä lisää.
 • On tärkeää keskittyä tähän hetkeen: keskustella siitä, minkälaisia vaikutuksia päihteillä on tällä hetkellä?
 • Kannattaa ottaa huomioon läheisen valmiudet ymmärtää ja tiedostaa oma tilanne. Puheeksiotto on prosessi, joka harvemmin hoituu kertaluontoisesti. Asioita voi ottaa esille vähän kerrallaan ja johdonmukaisesti, mutta suoraan puhuen ilman painostamista.
 • Asiat voi esittää oman kokemuksen kautta, esimerkiksi: ”Olen huomannut, että juot pullollisen viiniä illan aikana.” ”Olet aina humalassa”-puhe ei vie asiaa eteenpäin.
 • On hyödyllistä tuoda esiin sellaisia haittavaikutuksia, joiden ajattelee eniten koskettavan läheistä: esimerkiksi tapaturma-alttius ja muistiongelmat sekä muut terveysvaikutukset
 • Täydellisyyteen ei ole tarpeen pyrkiä: tärkeintä on, että huolen ilmaisu tehdään aidosti välittäen.

Lähde:
Hazelden: How to Talk to an Older Person Who Has  a Problem with Alcohol or Medications

Läheisen päihdeongelmaan liittyy paljon kysymyksiä, joiden kanssa ei tarvitse jäädä yksin. EHYT ry tarjoaa ilmaisen päihdeneuvontapalvelun, johon voi soittaa mihin vuorokaudenaikaan tahansa vuoden jokaisena päivänä. Soittaminen on ilmaista eikä henkilötietoja kysytä.

Päihdeneuvontaan voi olla yhteydessä, jos on huolissaan omasta tai läheisen tilanteesta tai kaipaa tukea päihteiden käytön lopettamiseen.

Palvelu on anonyymia ja luottamuksellista. Kaikki puhelinpalvelun vastaajat ovat sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisia.

Ympärivuorokautisen Päihdeneuvontapalvelun puhelinnumero on: 0800 900 45.

Tietoa ja tukea haitallisesti päihteitä käyttävien läheisille tarjoaa myös Sininauhaliiton Kuivin jaloin -sivusto.

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitoksen (THL, 2023) opas: Puheeksiotto on ajan antamista ikääntyneelle – Miten puhua ikääntyneen kanssapäihteiden käytöstä, tupakka- tai nikotiinituotteista ja rahapelaamisesta. Opas löytyy tämän linkin kautta.