Julkaisut ja materiaalit

Lyhyesti ja selkeästi - Ikääntyminen ja päihteet


Heidi Eriksson & Maarit Avellan
Sininauhaliitto 2015
50 s.

maksuton. Tutustu oppaan pdf-versioon.

ikaantyminen-ja-paihteet.jpg

Ikääntyneiden päihdetyö tarjoaa ikääntyneille ja muille selkokielestä hyötyville esitteen ikääntymisestä ja päihteistä.

Oppaassa on aiempaa laajemmin esillä päihteiden käytön koko kirjo. Se käsittelee alkoholin käytön lisäksi huumeita sekä alkoholin ja lääkkeiden yhteiskäyttöä.

Lääkelistat, alkoholinkäytön testit ja tiedot ikääntyneiden alkoholinkäytön riskirajoista auttavat niin ikääntyneitä kuin heitä tukevia läheisiä tai ammattilaisia.

 

Kaikki hyvin kotona - ikääntyneiden arjen hallinta tuetun asumisen yksiköissä

Marja-Liisa Laapio & Katariina Hänninen (toim.)
Sininauhaliitto 2014
163 s.

maksuton. Tutustu kirjan pdf-versioon.

kaikki_hyvin_kotona.jpg
Kirja ikääntyneiden päihteidenkäytöstä, asumisesta ja arvokkaasta elämästä. Moni ikääntynyt kamppailee päihdeongelman kanssa. Osa selviää kotona, osa tarvitsee tuettua asumista. On syytä kysyä, miten ikääntyneet haluavat ja voivat elää tuetussa asunnossa. Mikä tekee siitä kodin? Entä miten pitäisi suhtautua asukkaiden päihteidenkäyttöön?       

Tilaa kirja täyttämällä tämä sähköinen lomake.

 

Pilke-ohjaajan käsikirja Pilke-ohjaajan käsikirja 2021-1_kansi_jpg_pieni.jpg

Terhi Pajunen, Marja-Liisa Laapio, Katariina Hänninen

2015, päivitetty 2021

Helsingin Diakonissalaitos ja Sininauhaliitto

Lue käsikirjaa sähköisessä muodossa täältä.

 

 

 

 

Muu sähköinen materiaali

Levo, Tarja (2008) Ikääntyvän hyvinvointi ja alkoholi -koulutusaineisto. Sininauhaliitto, Helsinki.

Levo, Tarja (toim.) (2008) Ikääntyvän ääntä kuunnellen: taustamateriaalia ikääntymiseen ja alkoholiin. Sininauhaliitto, Helsinki.

Levo, Tarja (ed.) (2008) Listening to the voice of the elderly - Material on ageing and alcohol. Translation Mari Aro. Sininauhaliitto, Helsinki

 

Seuraavia materiaaleja voi tilata Sininauhaliiton keskustoimistosta postimaksun hinnalla:

Laapio, Marja-Liisa (2010) Osattomuudesta osallisuuteen. Ikäeettisen päihdetyön kehittymisprosessi Liika on aina liikaa – ikääntyminen ja alkoholi -hankkeessa. Sininauhaliitto, Helsinki.

Levo, Tarja (toim.) (2008) Ikääntyvän ääntä kuunnellen – taustamateriaalia ikääntymiseen ja alkoholiin. Sininauhaliitto, Helsinki.

Ota yhteyttä:
toimisto(at)sininauha.fi
Puh: 0400 620 149