Julkaisut ja materiaalit

Päihdekuolema ja vaiettu suru (2017)

Katariina Hänninen, Marja-Liisa Laapio, Virpi Liirus-Mäkelä, Eeva Nurminen (toim.)
Sininauhaliitto 2017
49 s.
maksuton, tilaukset postimaksua vastaan

Tilaukset ja verkkojulkaisu

Pojan kuoleman jälkeen olen ollut aika yksin. Kun olen kertonut
poikani kuolemasta, tietysti kysytään, mihin hän kuoli. Aluksi vastailin:
sairauskohtaukseen. Nykyisin vastaan suoraan: päihteisiin.

Läheisen päihdekuolemasta voi olla vaikea kertoa toisille. Moni omainen kokee häpeää, syyllisyyttä, epäonnistumisen tunteita, helpotustakin. Tilastollisesti päihdekuoleman kanssa ei kuitenkaan olla yksin. Alkoholiin kuolee noin 1 700 suomalaista vuosittain. Huumekuolleisuus on Suomessa EU:n korkeinta tasoa.

Saman menetyksen ja surun kokeneita on paljon. Silti päihdekuoleman tuottama suru piilotetaan, jätetään käsittelemättä ja vaietaan. Miten sen voi tunnistaa?

Päihdekuolema ja vaiettu suru auttaa etsimään ammatillista herkkyyttä kohdata päihdekuolema ja siihen kätkeytyvä monisyinen suru. Käsikirjassa asiantuntijat kertovat, mistä tässä surussa on kyse ja minkälaisia suruprosesseja omaiset käyvät läpi. Kirjaan on koottu myös päihteisiin läheisensä menettäneiden kertomuksia kokemuksistaan, tunteistaan ja elämässä eteenpäin pääsemisestä.

Päihdekuolema ja vaiettu suru tarjoaa esimerkkejä tavoista käsitellä surua ja muistaa vainajaa kaikkien elämää – ja kuolemaa – kunnioittavilla tavoilla.

 

"Kotona kuolemaan saakka" Saattohoito- ja surutyökäytäntöjä Sininauhaliiton jäsenyhteisöissä

Katariina Hänninen
Sininauhaliitto 2017
40 s.
maksuton, vain PDF:nä


”Eihän me yksin tähän maailmaan tulla, meijän ei tarvi yksin täältä lähteekään. Että se pitää pitää niinku mielessä näissä saattohoitotilanteissa. Että ku se täyttyy, se ajatus, niin sillon me ollaan onnistuttu.”

Sininauhaliitto tutustui saattohoito- ja surutyöhön jäsenyhteisöissään. Käytännöistä on koottu artikkeli Kotona kuolemaan saakka (Hänninen 2017).

Jäsenyhteisöjen työntekijöitä haastateltiin loppuvuodesta 2015. Saattohoidon ja surun teemoja on lähestytty keskusteluissa muun muassa huolenpidon etiikan, toivon ylläpitämisen ja päihdesensitiivisyyden kautta.

Tutustu artikkeliin.

Lyhyesti ja selkeästi - Ikääntyminen ja päihteet


Heidi Eriksson & Maarit Avellan
Sininauhaliitto 2015
50 s.

maksuton, saatavana myös PDF:nä.

ikaantyminen-ja-paihteet.jpg

Ikääntyneiden päihdetyö tarjoaa ikääntyneille ja muille selkokielestä hyötyville esitteen ikääntymisestä ja päihteistä.

Opasta voi tilata postikulujen hinnalla kymmenen kappaleen erissä täyttämällä tämän sähköisen lomakkeen. 

PDF-versio on ilmainen.

Oppaassa on aiempaa laajemmin esillä päihteiden käytön koko kirjo. Se käsittelee alkoholin käytön lisäksi huumeita sekä alkoholin ja lääkkeiden yhteiskäyttöä.

Lääkelistat, alkoholinkäytön testit ja tiedot ikääntyneiden alkoholinkäytön riskirajoista auttavat niin ikääntyneitä kuin heitä tukevia läheisiä tai ammattilaisia.

Kaikki hyvin kotona - ikääntyneiden arjen hallinta tuetun asumisen yksiköissä

Marja-Liisa Laapio & Katariina Hänninen (toim.)
Sininauhaliitto 2014
163 s.

maksuton, saatavana myös PDF:nä.

kaikki_hyvin_kotona.jpg
Kirja ikääntyneiden päihteidenkäytöstä, asumisesta ja arvokkaasta elämästä. Moni ikääntynyt kamppailee päihdeongelman kanssa. Osa selviää kotona, osa tarvitsee tuettua asumista. On syytä kysyä, miten ikääntyneet haluavat ja voivat elää tuetussa asunnossa. Mikä tekee siitä kodin? Entä miten pitäisi suhtautua asukkaiden päihteidenkäyttöön?       

Tilaa kirja täyttämällä tämä sähköinen lomake

 

Muu sähköinen materiaali

Levo, Tarja (2008) Ikääntyvän hyvinvointi ja alkoholi -koulutusaineisto. Sininauhaliitto, Helsinki.

Levo, Tarja (toim.) (2008) Ikääntyvän ääntä kuunnellen: taustamateriaalia ikääntymiseen ja alkoholiin. Sininauhaliitto, Helsinki.

Levo, Tarja (ed.) (2008) Listening to the voice of the elderly - Material on ageing and alcohol. Translation Mari Aro. Sininauhaliitto, Helsinki

Pajunen, Terhi & Laapio, Marja-Liisa (2015) Ihminen kelpaa sellaisena kuin on - Pilkeohjaajan käsikirja. Helsingin Diakonissalaitos ja Sininauhaliitto, Helsinki.

Seuraavia materiaaleja voi tilata Sininauhaliiton keskustoimistosta postimaksun hinnalla:

Laapio, Marja-Liisa (2010) Osattomuudesta osallisuuteen. Ikäeettisen päihdetyön kehittymisprosessi Liika on aina liikaa – ikääntyminen ja alkoholi -hankkeessa. Sininauhaliitto, Helsinki.

Levo, Tarja (toim.) (2008) Ikääntyvän ääntä kuunnellen – taustamateriaalia ikääntymiseen ja alkoholiin. Sininauhaliitto, Helsinki.

Ota yhteyttä:
toimisto(at)sininauha.fi
Puh: 0400 620 149